Jak splácet?

Doufáme v dlouhodobou spolupráci a rovněž v to, že poskytnutá půjčka bude z Vaší strany splacena ve stanoveném termínu. Pro identifikaci platby použijte jako variabilní symbol číslo Vaší půjčky. Bankovní spojení společnosti Rerum s.r.o. je uvedeno níže. V případě včasného splacení půjčky, Vám nabídneme výhodnější podmínky pro další půjčky. Jsme si vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy bude negativně ovlivněna Vaše schopnost půjčku včas splatit. V daném případě nabízíme možnosti prodloužení splatnosti půjčky o 7, 14 nebo 30 dnů. Poplatky za zvolenou variantu prodloužení splatnosti půjčky jsou uvedeny ve Smlouvě o půjčce i ve Vašem uživatelském účtu. Poplatky za prodloužení splatnosti Vaší půjčky budou ve výši odpovídající požadované variantě prodloužení.

 

Možnost splacení 1: Splacení půjčky v plné výši.
Možnost splacení 2: Prodloužení splatnosti půjčky – nastavení prodloužení Vaší půjčky proběhne automaticky na základě výše Vámi zaslané platby. Sazebník poplatků za prodloužení splatnosti úvěru naleznete zde

 


Bankovní spojení:
  • Česká Spořitelna - 3743758369/0800
  • Komerční banka - 107-8902730287/0100
  • CSOB - 267662767/0300
  • FIO Banka - 2200686317/2010
 

! Platba musí být vždy označená variabilním symbolem (číslo půjčky) které slouží k identifikaci Vaší platby !